Kino Jedność

Konwersja cyfrowa domów kultury
QUEST

Historia MGOK Sędziszów Młp.

Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim powstał w 1957 roku. Pierwotnie funkcjonował jako Powiatowy Dom Kultury, by w 1975 roku zostać przekształconym
w Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i pod tą nazwą istnieje do dzisiaj.

Kierownikiem nowego domu kultury został Władysław Wit (1958-59). Jednym
z pierwszych jego osiągnięć było uruchomienie kina „Jedność”. Premierowa projekcja  odbyła   się  15  września  1958  roku.  Wyświetlono   film   radziecki o  bohaterze  Armii Czerwonej,  słynnym  Czapajewie.Początkowo w Sędziszowie  odbywały się kursy  dla  instruktorów  kulturalnych z całego województwa, wkrótce powstały koła artystyczne: plastyczne, muzyczne, sekcja rytmiczna. 

W grudniu 1958 roku uroczyście otwarto salę widowiskową prezentując na scenie spektakl „Damy i huzary” przygotowany przez miejscowy zespół teatralny.  W 1959
w budynku domu kultury umieszczono bibliotekę. Po Władysławie Wicie, funkcję kierownika pełnili kolejno: Mieczysław Umiński (1959-60), Stanisław Inglot (1961-63) oraz Lucjan Śliwa (1963-90).

W 1965 roku w placówce uruchomiono poradnię kulturalno-oświatową, powstał dziecięcy zespół teatralny, teatr poezji, odbywały się wystawy, prelekcje, spotkania, powstało kółko szachowe, filatelistyczne, brydża sportowego, fotograficzne. Oprócz działalności typowo kulturalnej, w pomieszczeniach domu kultury zorganizowano „Uniwersytet dla rodziców”: kursy szycia, prowadzenia gospodarstwa domowego, a także naukę gry na instrumentach. Często gościli w Sędziszowie uznani artyści: Bogumił Kobiela, Wojciech Gąssowski, Anna Jantar, Maria Koterbska, Halina Frąckowiak, Marek Perepeczko.Sędziszowski dom kultury włączył w swoje struktury członków byłego chóru, działającego przy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  tworząc chór  męski  „Echo”, a  także  zespół  teatralny, przygotowujący  co  sezon  nową  premierę. W roku 1978 po raz pierwszy zorganizowane zostały Dni Sędziszowa, a wkrótce także pierwszy Jarmark Folklorystyczny – imprezy organizowane do dzisiaj. W 1991 roku, stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury objął Kazimierz Popielarz. Wkrótce powstały nowe formy działalności: Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”, Zespół Tańca Estradowego „Blues”, Telewizja Sędziszów, kapela podwórkowa „Paka Sędzisza”, młodzieżowy teatr „Sędziszek”, koło brydżowe, koło szachowe, odrodziło się Kino „Jedność”. Od dnia  01. 02.2019 r Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje Pani Dyrektor Katarzyna Hagdej.

Wiodące  imprezy  organizowane  przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury to:

·        Jarmark Folklorystyczny

·        Dni Sędziszowa Małopolskiego

·        Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

·        Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

·        Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

·        Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje”

·        Gminne Dożynki

·        Kiermasz Wielkanocny

·        Scena dla malucha

 

Ponadto MGOK organizuje samodzielnie, bądź we współpracy instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, obchody świąt państwowych, konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie oraz koncerty znanych artystów. Placówka regularnie współpracuje z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.