Kino Jedność

Konwersja cyfrowa domów kultury
QUEST

Rochy

Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” powstał w 1991 roku. Zrzesza dzieci, młodzież i seniorów z terenu powiatu ropczycko – sędziszowskiego. Podczas 28. lat działalności przez zespół przewinęło się blisko czterystu tancerzy. Dzisiaj w „Rochach” tańczą dwie grupy dziecięce, liczące w sumie 51 osób, 30. osobowa grupa gimnazjalna, 30.osobowa grupa reprezentacyjna ( młodzież szkół średnich i studenci ) oraz 16. osobowa grupa obrzędowa. Integralną częścią zespołu są dwie kapele muzyczne – dziecięca i młodzieżowa, w których grają muzycy amatorzy w wieku od 11 do 23 lat i grupa wokalna. Zespół ma na swoim koncie udział w wielu koncertach, festiwalach, przeglądach oraz nagraniach radiowych i telewizyjnych m. in. dla TVP Rzeszów – „Spotkania z folklorem”. Został również zaproszony do udziału w realizacji filmu „Tańce Polskie – Rzeszowiacy” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Kultury Wsi. W 2000 roku z inicjatywy tancerzy i sympatyków Zespołu powstało Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy”, które włączyło się w organizację cyklicznych imprez folklorystycznych w Sędziszowie Młp. takich jak: Jarmark Folklorystyczny, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne i Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” w 2008 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”, w 2010 nagrodę Zarządu Województwa podkarpackiego „Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury”, a w 2016 tytuł „Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej”. Jest członkiem C.I.O.F.F Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej..

Kadra zespołu:
Krystyna Szczerbiak – kierownik artystyczny i organizacyjny, choreograf
Paweł Gnacek – kierownik muzyczny, akompaniator, chórzysta.
Witold Świder – instruktor choreograf
Barbara Czeladka – kostiumerka
Katarzyna Hagdej – instruktor

REPERTUAR ZESPOŁU

Grupa dziecięca:
„Zabawa ze strachem na wróble” – tańce rzeszowskie 10 min.
„Warszawska kwiaciarka” – tańce Starej Warszawy 7 min.
„Od buczku do buczku” – tańce śląskie 10 min.
„W lesie chusty prała” – tańce lasowiackie 10 min.
„Od Lublina” – tańce lubelskie 6 min.

Grupa młodzieżowa:
Tańce rzeszowskie 8 min.
Tańce przeworskie 13 min.
Tańce krośnieńskie 8 min.
Tańce Lachów Sądeckich 12 min.
Tańce Starej Warszawy 8 min.
Tańce łowickie 12 min
Tańce Skalnego Podhala 10 min.
Oberek z kujawiakiem 6 min.
Krakowiak 10 min.
Polonez i Mazur 7 min.

Grupa obrzędowa:
Tańce z okolic Sędziszowa,
„Wyskubek” 45 min.,
„Z kołaczem” 30-60 min,
„Draby zapustne” 30 min.,
„Wieńcowiny” 30 min.

Kapela muzyczna:
Utwory instrumentalne i przyśpiewki z różnych regionów 45 min.
Skład kapeli: 4 skrzypiec, 3 klarnety, 2 flety, kontrabas, akordeon, soliści.

Ponadto w repertuarze znajduje się widowisko teatralno – taneczne
„W sędziszowskiej karczmie” 90 min.

Udział ZPiT „Rochy” w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych:
Litwa 1997 i 2000 r., Sardynia 1998 r., Austria 1998 r.,Włochy 1999, 2001 i 2007 r., Niemcy 2002 r.. Finlandia 2006 r., Rosja 2008 r., Portugalia 2009 r.,Grecja 2012 r., Czechy 2013 r., Macedonia 2014 r.Czarnogóra 2016 r., Węgry 2017 r., Rumunia 2017 r., Włochy 2018 r., Ukraina 2018 r.

Nagrody i wyróżnienia:

– I nagroda w XII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego – Gać 2018 r.
– I nagroda w VII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Graniec” Łańcut 2016 r.
– I nagroda w XXVIII Wojewódzkim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje”
– WDK Rzeszów 2016r, MGOK Sędziszow Młp.
– I nagroda w 31. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Kategoria Par Tanecznych Rzeszów 2015
– I nagroda w V Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut 2014
– I nagroda w III Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut 2012
– I nagroda w IV Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” Dębica 2012
– I nagroda w XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Tradycyjnego Tańca Ludowego Kategoria Grup Tanecznych Rzeszów 2011
– I nagroda w XXI Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny krąg” Przemyśl 2007
– II nagroda w XXV Ogólnoposkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Stylizowanych im. Jan Derlety Szydłowiec 2012
– II nagroda w I Międzywojewódzkich Konfrontacjach Zespołów Pieśni i Tańca Starachowice 1998
– III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „O Wolborską Krajkę” Wolbórz 1997
– III nagroda w I Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut 2010
– III nagroda w 28 Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Rzeszów 2012
– III nagroda w 31. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Kategoria Grup Tanecznych Rzeszów 2015
– III nagroda w IX Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym “Zagłębie i Sąsiedzi” – Dąbrowa Górnicza 2017
– Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha” Rzeszów 2006
– Wyróżnienie w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Kolbuszowa 2000
– Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Szkół Rzeszów 1993


PONIEDZIAŁEK
18.00 – 19.00 – Grupa wokalna,
19.00 – 21.00 – Kapela muzyczna,

WTOREK
15.15 -16.00 – Taniec / Grupa dziecięca początkująca,
16.00 -17.00 – Taniec / Grupa dziecięca starsza,
17.00 -18.00 – Śpiew / Grupa dziecięca starsza,
18.00 -19.00 – Taniec / Grupa gimnazjalna,
19.00 – 21.00 – Taniec / Grupa reprezentacyjna,

ŚRODA
16.30 -18.30 – Kapela młodsza,

CZWARTEK
18.00 -20.00 – Grupa obrzędowa,

PIĄTEK
15.15 – 16.00 – Śpiew i taniec / Grupa dziecięca początkująca,
16.00 – 17.00 – Taniec / Grupa dziecięca starsza,
17.00 – 18.00 – Śpiew / Grupa gimnazjalna i reprezentacyjna,
18.00 – 19.00 – Taniec / Grupa gimnazjalna,
19.00 – 21.00 – Taniec / Grupa reprezentacyjna,