Kino Jedność

Konwersja cyfrowa domów kultury
QUEST

Nasze wydawnictwa

Barwy kultury

„Barwy Kultury - 60 lat MGOK”- Waldemar Bałda

Agencja Wydawnicza Jota 2017 r., cena 40 zł

(...) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - dostojny, nie zapatrzony w przeszłość nienapawający się niegdysiejszymi dokonaniami jubilat. Misję swą wypełnia niezmiennie od 60 lat, bazując na doświadczeniach oraz dorobku  rozwija zakres oddziaływania ,wprowadza nowe formy aktywności, doskonali się w służbie społeczności miasta i gminy Sędziszów Małopolski. I o tych  dokonaniach, osiągnięciach, sukcesach ale i problemach - będzie ta książka. Ta opowieść  o przeszłości i dniu dzisiejszym MGOK, poprowadzona w konwencji reportażu historycznego. Dla którego sprawy    wielkie są równie ważne jak drobiazgi (…)

 (Tytułem wstępu) Waldemar Bałda,

Zwierzenia liryczne

„Zwierzenia Liryczne” - Edward Zolowski, Wstęp Prof. dr. hab. Kazimierz Ożóg, Posłowie Waldemar Bałda. Agencja Wydawnicza Jota 2014 r., cena 30 zł

(...) Bliższe poznanie Edwarda Zolowskiego utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to poezja niebanalna, że jest to cenne i zarazem bardzo celne, bo uderzające w sam środek naszych zdumień nad światem i człowiekiem poetyckie słowo, które wyraża oryginalność myśli, przynosi niepospolite, niezwykłe piękne, malarskie obrazy wsi polskiej
i daje subtelne liryczne wzruszenia, nazwane tu bardzo skromnie zwierzeniami (…)

Warto więc czytać wiersze Edwarda Zolowskiego ze względu  na ich mądrą treść, oryginalne piękno poetyckiego słowa i znakomity język, który
w bełkocie współczesnych przekazów medialnych jest ożywczym źródłem, z którego bije wspaniała, dostojna, celna polszczyzna.

(Ze wstępu) Prof. dr. hab. Kazimierz Ożóg,


Edward Zolowski (1934-1994) był poetą, długoletnim pracownikiem sędziszowskiego ośrodka kultury pełniąc funkcję instruktora teatralnego. Dał się poznać jako człowiek szczerze oddany swej pracy. Sprawował opiekę nad terenowymi klubami, rozsianymi po wioskach ówczesnego powiatu ropczyckiego. Zakładał i prowadził teatrzyki, uczył sztuki recytacji, przygotowywał do konkursów, które też organizował. Przez wiele lat aktywnie działał  w sędziszowskim kole Towarzystwa Kultury Teatralnej. Był współpomysłodawcą i organizatorem pierwszych edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji Karola Wojtyły przeprowadzonego po raz pierwszy 24 maja 1991 r. Z czasem przekształcił się on na Międzywojewódzki, a potem Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej. Równocześnie z pracą zawodową, Edward Zolowski pisał wiersze. Były one publikowane między innymi w „Nowinach Rzeszowskich”, „Nowinach”, „Widnokręgu”, „Życiu Literackim”, „Zielonym Sztandarze”, „Nowej Wsi”, „Prometeju”. Zmarł 30 czerwca 1994 r. w konsekwencji tragicznego wypadku drogowego. Jego marzeniem było wydanie tomiku poezji. Spełnili je przyjaciele i rodzina Edwarda Zolowskiego, wydając rok po jego śmierci tomik pt. „Słowa wyorane z ziemi”. W roku 2014 został wydany drugi tomik poezji Edwarda Zolowskiego,  pt. „Zwierzenia liryczne” W 2015 roku odbyła się XXV  jubileuszowa edycja Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej, którego finał przeprowadzony został w dniu 11 grudnia w MGOK w Sędziszowie Młp.  W tym właśnie dniu sali widowiskowej zostało nadane imię Edwarda Zolowskiego.