Kino Jedność

Konwersja cyfrowa domów kultury
QUEST

„Scena dla Malucha”- Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli.

Impreza organizowana od 2015 roku przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. Jest to cieszące się dużą popularnością wydarzenie artystyczne, które za cel stawia sobie popularyzację i promocję twórczości artystycznej przedszkolaków, prezentowaną w czterech formach: piosenka, inscenizacja, taniec , montaż słowno- muzyczny. Uczestnikami są młodzi artyści
z publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy Sędziszów Małopolski. Występy artystyczne przedszkolaków co roku oglądane są przez licznie zgromadzonych rówieśników, rodziców i dziadków. Wszystkie uczestniczące w przeglądzie grupy otrzymują upominki ufundowane przez MGOK w Sędziszowie Młp. oraz Stowarzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji w Sędziszowie Młp