scena dla malucha 2021

SEDZISZOWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ - QUEST

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

Bip

Protokół z posiedzenia jury XXXIII Wojewódzkiego Konkursu

Protokół z posiedzenia jury XXXIII Wojewódzkiego Konkursu

„Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”, MGOK w Sędziszowie Młp. 
4-5 września 2021 r.

Komisja w składzie:

dr Sylwester Łysiak - przewodniczący jury, doktor kulturoznawstwa, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalista ds. teatru amatorskiego i ludowego, kultury żywego słowa,

Jolanta Danak- Gajda- muzykolog, etnograf, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów

Jolanta Dragan-muzeolog, archeolog, muzyk. etnograf, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ,doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Od wielu lat zajmuje się  folklorem i obrzędowością w tradycyjnej kulturze ludowej.

Elżbieta Skromak – etnolog ,muzeolog, Kustosz w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Autorka scenariuszy do wystaw etnograficznych oraz katalogów im towarzyszących.

 

Po obejrzeniu 9 widowisk w ciągu dwóch dni  postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę główną Grand Prix  w wysokości 3000 zł ufundowaną ze środków Narodowego Instytutu Kultury Wsi przyznano dla : 

  • Zespołu Folklorystycznego „Folusz” z Giedlarowej

Pierwszą nagrodę w wysokości 2500 zł, płatną ze środków finansowych Ministra Kultury  Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznano dla :  

  • Zespołu Ludowego „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej

Drugą nagrodę w wysokości 2000 zł płatna ze środków finansowych Ministra Kultury  Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznano dla :

  • Zespołu  Obrzędowego  z Lubziny

dwie  równorzędne trzecie nagrody w wysokości 1500 zł  : dwie płatne ze środków finansowych Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznano dla :

  • Zespołu Ludowego „ Cmolasianie”  z Cmolasu   
  • Zespołu Obrzędowego” Mazurzanie” z Mazur

 

Nagroda specjalna za całokształt z zakresu podtrzymywania kultury tradycyjnej w wysokości 1000zł ufundowana z Narodowego Instytutu Kultury Wsi przyznano dla

  • Zespołu Ludowego   „Graboszczanie” z Grabownicy Starzeńskiej

 

3 równorzędne wyróżnienia : w wysokości 900 zł każde, płatne ze środków finansowych Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu  przyznano dla :

  • Zespołu Obrzędowego „Futomianie” z Futomy
  • Zespołu Ludowo -Obrzędowego „Ocicianki”
  • Zespołu Ludowego „Sokolanki” z Sokolniki

 

Dla najlepszej gry aktorskiej damskiej 400zł  płatne  ze środków finansowych Ministra Kultury  Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznano dla :

 Dla Pani Marii Suwały z Zespołu Ludowego Graboszczanie

 Dla najlepszej gry aktorskiej męskiej  400zlłpłatne  ze środków finansowych Ministra Kultury  Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznano dla:

Dla Pana Józefa Smykli z Zespołu Ludowego „Ocicianki

 

Komisja dziękuje reżyserom i członkom zespołów za trud włożony
w przygotowanie i realizację widowisk, a Organizatorom za sprawne przeprowadzenie Konkursu. Jury stwierdza wysoki poziom prezentowanych widowisk. Wykonawcy starali się ukazać tradycyjne wartości prezentowanego folkloru w obrzędach i zwyczajach a także w tańcach, muzyce, strojach. Jury wysoko ocenia także poziom przygotowania merytorycznego i organizacyjnego konkursu oraz sprawne jego przeprowadzenie. Wyraża serdeczne podziękowanie za troskę o stały rozwój imprezy Dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz Dyrekcji i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. Podkreśla się iż idea konkursu nawiązuje do Zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej grup regionalnych stanowi główne przesłanie spotkań konkursowych. Przy tej okazji wykonawcy i odbiorcy konfrontują wartości własnego dziedzictwa w różnorodnym kontekście kulturowym. Konkurs spełnia ważną rolę edukacyjną i promującą kulturę Podkarpacia. Szczególne podziękowania Jury kieruje pod adresem Ministra Kultury  Dziedzictwa Narodowego i Sportu  za przyznanie środków finansowych na realizację imprezy, która ma ogromne znaczenie dla pielęgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego w skali kraju i regionu.

 

                                                                                   Na tym protokół zakończono.

 

 

Back to Top