SEDZISZOWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ - QUEST

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

Bip

32 Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie serdecznie zapraszają Zespoły Obrzędowe z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w 32 Wojewódzkim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje”, który odbędzie się w dniach 3-4 października 2020r. od godz.10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

 Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. Nasza placówka po raz piąty będzie gościć uczestników konkursu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” to jedna z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski. Organizowany jest od 1987r.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 W związku z panującą pandemią COVID-19 konkurs będzie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Zespoły będą przyjeżdżać na określoną godzinę. Uczestnicy, organizatorzy będą nosić maseczki lub przyłbice, zachowywać odpowiedni dystans i dezynfekować dłonie.

Do dyspozycji każdy zespół będzie miał osobną garderobę .Po występach każda z grup otrzyma  posiłek  w oddzielnej sali.

 

Zapraszamy do udziału.

 

Back to Top