Partnerzy Dino TOP Festiwal 2019

Dino Top Festiwal

Partnerzy Dino TOP Festiwal 2019

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

64 OKR

Bip

Podium dla małych Rochów

Na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze”, który odbył się w dniach 8-9 czerwca w Baranowie Sandomierskim jury w składzie:

  • dr. hab. Jan Adamowski z Uniwersytetu MC Skłodowskiej w Lublinie- językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej,
  • hab. Tomasz Nowak – Uniwersytet Warszawski – etnomuzykolog, antropolog tańca,
  • Jolanta Dragan – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Ko0lbuszowej,
  • Kinga Strycharz-Bogacz – Katolicki Uniwersytet Lubelski – etnomuzykolog,
  • Barbara Nazarewicz – etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim

postanowiło przyznać grupom dziecięcym  ZPiT Rochy II miejsce i „Drewnianego Klepoka” w  kategorii grup obrzędowych  za prezentację zabaw ludowych w obrazku pn. „Na pastwisku” i III nagrodę w kategorii grup tanecznych za Tańce Lasowiackie.  W konkursie wzięło udział 17 zespołów regionalnych i 17 solistów oraz instrumentalistów  z województw : podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Premierę na scenie i to od razu w ogólnopolskim konkursie miała młodsza taneczna grupa dziecięca i młodsza kapela. Tym cenniejsze są te nagrody.  Po raz kolejny Rochy udowodniły że potrafią godnie reprezentować Ziemię Sędziszowską.  Dzieci do konkursu przygotowali: Barbara Czeladka, Katarzyna Hagdej, Krystyna Szczerbiak i Paweł Gnacek.

 

Back to Top