XXIX Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

 
 
 
 

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

64 OKR

Bip

Podium dla małych Rochów

Na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze”, który odbył się w dniach 8-9 czerwca w Baranowie Sandomierskim jury w składzie:

  • dr. hab. Jan Adamowski z Uniwersytetu MC Skłodowskiej w Lublinie- językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej,
  • hab. Tomasz Nowak – Uniwersytet Warszawski – etnomuzykolog, antropolog tańca,
  • Jolanta Dragan – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Ko0lbuszowej,
  • Kinga Strycharz-Bogacz – Katolicki Uniwersytet Lubelski – etnomuzykolog,
  • Barbara Nazarewicz – etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim

postanowiło przyznać grupom dziecięcym  ZPiT Rochy II miejsce i „Drewnianego Klepoka” w  kategorii grup obrzędowych  za prezentację zabaw ludowych w obrazku pn. „Na pastwisku” i III nagrodę w kategorii grup tanecznych za Tańce Lasowiackie.  W konkursie wzięło udział 17 zespołów regionalnych i 17 solistów oraz instrumentalistów  z województw : podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Premierę na scenie i to od razu w ogólnopolskim konkursie miała młodsza taneczna grupa dziecięca i młodsza kapela. Tym cenniejsze są te nagrody.  Po raz kolejny Rochy udowodniły że potrafią godnie reprezentować Ziemię Sędziszowską.  Dzieci do konkursu przygotowali: Barbara Czeladka, Katarzyna Hagdej, Krystyna Szczerbiak i Paweł Gnacek.

 

Back to Top