Pismo przewodnie

W dniach 3-4 września 2022r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XXXIIV Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”. Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. Nasza placówka po raz siódmy będzie gościć uczestników konkursu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” to jedna z najstarszych imprez związanych
z folklorem na terenie Polski. Organizowany jest od 1987r. Prezentacje konkursowe odbywać się będą w dniach 3-4 września 2022r. (sobota, niedziela) od godziny 10.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. Przedmiotem konkursu będą autentyczne obrzędy i zwyczaje charakterystyczne dla poszczególnych rejonów Podkarpacia i ich grup etnograficznych, osadzone w ich tradycyjnym kontekście kulturowym. Będzie można zatem zobaczyć: obrzędy i zwyczaje rodzinne: związane z urodzeniem dziecka, chrzcinami , weselem, zwyczaje pogrzebowe ,. obrzędy i zwyczaje związane z cyklem prac na roli: orka, siew, wykopki, żniwa ,itp. obrzędy i zwyczaje doroczne związane z cyklem świąt Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem ,Trzema Królami , zapustami, Zielonymi Świątkami , Bożym Ciałem itp. W ramach konkursu planuje się również zorganizowanie w dniach: 16, 23, 30 września 2022 r. warsztatów folklorystycznych dla młodzieży, która weźmie udział w 3 spotkaniach warsztatowych odbywających się raz w tygodniu. Tematem wiodącym planowanych warsztatów folklorystycznych będzie popularyzacja wybranych treści dotyczących tradycyjnej kultury ludowej, a w szczególności obrzędów weselnych: „Zapraszamy na wesele. Między tradycją a nowoczesnością”- Wesele to tradycyjny rodzinny obrzęd przejścia utrzymywany z pokolenia na pokolenie. Współcześnie ten tradycyjny obrzęd ulega przemianom kulturowym i cywilizacyjnym, zachowując jednak główny schemat konstrukcyjny dawnego scenariusza. Warsztaty folklorystyczne poprowadzi dwóch prelegentów, ekspertów z dziedziny etnografii, teatru ludowego i kultury żywego słowa. Pierwsze warsztaty o charakterze teoretycznym odbędą się w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie. Wykład poprowadzi kierownik instytucji, Elżbieta Dudek Młynarska, która przedstawi obrzędy weselne od strony etnograficznej, opierając się na eksponatach znajdujących się w muzeum Następne dwa spotkania o charakterze praktycznym poprowadzi dr Sylwester Łysiak. Odbędą się one w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.

Podobne wpisy