SEDZISZOWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ - QUEST

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

Bip

Wyniki 32 Wojewódzkiwego Konkursu "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje"

INFORMACJA

Zapraszamy osoby upoważnione po odbiór nagród w dniu 9 października 2020 roku w godzinach 8:00 do 15:30 w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

 

Back to Top