Repertuar Kina

Bip

Kalendarz Imprez

Styczeń

06.01                        Orszak Trzech Króli

07.01                        Koncert Noworoczny- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu dwóch chórów: Strzyżowski Chór Kameralny
                                 oraz Podkarpacki Chór Męski – Kościół pw. NMP w Sędziszowie Młp

27 -28.01                 Koncert noworoczny podsumowujący rok jubileuszowy 60 lat MGOK w Sędziszowie Młp.

29.01.-04.02           Akcja Ferie

 

Luty

13.02                      Lekcje Folkloru- Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”

16-18.02                III Turniej Szachowy o Puchar Ziemi Podkarpackiej- Towarzystwo Szachowe „Skoczek”

23.02                     XII Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej” organizator - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sędziszowie Młp
                             
w związku z setną rocznicą Odzyskania Niepodległości, treści konkursu zostały wzbogacone także o zagadnienia związane
                              z odbudową państwa polskiego w latach 1914-1922.
 

28.02                     535 Rocznica Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Młp

 

Marzec

05.03                     Lekcje Folkloru dla Przedszkolaków – ZPiT „Rochy” w ramach kształtowania postaw patriotycznych przedstawienie
                              i omówienie tańców narodowych

04.03                    Dzień Żołnierzy Wyklętych- Uliczny Bieg „Tropem Wilczym”

08.03                    Spotkanie Grup Obrzędowych kultywujących tradycje związane z Dniem Kobiet na terenie gminy.

17.03                   VIII Turniej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp w ramach 100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

22.03                    Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy klas trzecich "Legendy Polski. Konkurs dotyczy znajomości polskich legend oraz pięknego czytania
                             tekstów zawierających archaizmy

23. 03                   Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych

 

Kwiecień

11.04                    Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- Eliminacje Rejonowe

28-29.04               30 Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje

                             Wywiad Telewizji Sędziszów rozmowa z historykiem o Niepodległości na naszych terenach.

 

Maj

03.05                    227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja- „Majówka z Kawalerią”

10.05                    Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej dla Przedszkolaków - organizator - Przedszkole Nr1 w Sędziszowie Młp.
                            w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości

12.05                   Konkurs plastyczny na „Plakat ilustrujący życie i działalność Ireny Sendlerowej”- współorganizator SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.

17-18.05              IV Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli „Scena dla Malucha- Przedszkolaki dla Niepodległej” dla grup przedszkolnych
                             i oddziałów zerówkowych w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych
                            dzieci występujących w przeglądzie pod tytułem „Pocztówka dla Niepodległej”

26.05                   „Krajka”- Festiwal Piosenki Harcerskiej 27.05- Koncert dla Rodziców – Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”

 

Czerwiec

10.06                   Piknik Rodzinny „Rodzina z Wyobraźnią Miłosierdzia”- współorganizator Parafia Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.

17-.06                 Koncert Zespołu „Blues” dla Rodziców

18.06                  Koncert Zespołu „Blues” dla Szkół - II Festiwal Muzyczny „Dino Top” organizowany z Radiem Rzeszów i TVP3 Rzeszów

21.06                  Bieg Sędzisza.

22 - 24.06           II Festiwal Muzyczny "Dino Top"

 

Lipiec

                           Co dwa tygodnie Kino Plenerowe

 

Sierpień

                          Co dwa tygodnie Kino Plenerowe

19.08                 Gminne Dożynki 2018

 

Wrzesień

                         Widowisko historyczne „Sędziszów Małopolski w latach 1915-1920”

17.09                 Rocznica Poświęcenia Memoriału Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów Młp

19 i 26.09         „Burmistrzowie Sędziszowa Małopolskiego w czasie zaborów i niepodległości ”- lekcje biblioteczne w ramach obchodów 100-lecia
                         Odzyskania Niepodległości dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum- organizator Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp.

 

Październik

                         Spektakl teatralny – Teatr W. Siemaszkowej w Rzeszowie

                         „Krokiem Poloneza do Niepodległości”- nauka kroków podstawowych i figur tanecznych poloneza dla uczniów szkół średnich

                         Gminny konkurs plastyczny na zakładkę do książek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości dla uczniów szkół podstawowych
                          organizator Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp.

Listopad

11.11                100 Rocznica Odzyskania Niepodległości - Eliminacje środowiskowe Konkursu Recytatorskiego „Literatura i dzieci”

22-23.11           Lekcje Folkloru- Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”

25.11                Turniej Szachowy -Towarzystwo Szachowe „Skoczek”

 

 

Grudzień

06.12                Mikołajkowy seans filmowy

14.12                XXVIII Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

14.12                Wystawa towarzysząca XXVIIIPKPR

31.12                Sylwester – Rynek pokaz sztucznych ogni.

Terminarz imprez

Aktualny Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2018

 

Lp.

Termin

Osoba odpowiedz.

Treść zadania

Współorganizator

Koszt

STYCZEŃ

1.                   

06.01

 

Orszak Trzech Króli

 

 

2.                   

07.01

 

Koncert Noworoczny- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu dwóch chórów Strzyżowski Chór Kameralny oraz Podkarpacki Chór Męski

Parafia pw. Narodzenia NMP               w Sędziszowie Młp

 

3.                   

27 -28.01

 

Koncert noworoczny podsumowujący rok jubileuszowy 60lat MGOK                            w Sędziszowie  Młp.

 

 

4.                   

 29.01.-04.02

 

Akcja Ferie

 

 

LUTY

1.                   

13.02

 

Lekcje Folkloru- Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”

   

2.                   

16-18.02

 

III Turniej Szachowy o Puchar Ziemi Podkarpackiej

Towarz.  Szachowe „Skoczek”

 

3.                   

23.02

 

XII Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej” –               w współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Sędziszowie Młp

Szkoła Podst. Nr3 w Sędziszowie Młp.

 

4.                   

28.02

 

535 Rocznica Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Młp  ( Uroczysta Sesja Rady Miejskiej)

   

MARZEC

1.                   

04.03

 

 Uliczny Bieg „Tropem Wilczym”- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   

2.                   

05.03

 

Lekcje Folkloru- dla przedszkolaków –ZPiT  „Rochy” w ramach kształtowania postaw patriotycznych przedstawienie i omówienie  tańców narodowych

   

3.                   

08.03

 

Spotkanie Grup Obrzędowych kultywujących tradycje związane z Dniem Kobiet na terenie gminy.

   

4.                   

17.03.

 

VIII Turniej o puchar Burmistrza Sędziszowa Młp- w ramach 100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

   

5.                   

22.03

 

 Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy Klas Trzecich „Legendy Polskie”

Turniej dotyczy znajomości polskich legend oraz pięknego czytania tekstów zawierających archaizmy .

Organizator Filia Biblioteki Publicznej w Zagorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych

 

6.                   

23. 03

 

Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych

   

KWIECIEŃ

1.                   

   

Telewizja Sędziszów  -rozmowa z historykiem o Niepodległości na naszych terenach

   

2.                   

11.04

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- Eliminacje Rejonowe

WDK Rzeszów

 

3.                   

28-29.04

 

30 Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje

WDK Rzeszów

 

MAJ

1.                   

03.05

 

227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja – „Majówka z Kawalerią”

 

 

2.                   

10.05

 

Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej dla Przedszkolaków

Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Młp

 

3.                   

12.05

 

Konkurs plastyczny na „Plakat ilustrujący życie i działalność Ireny Sendlerowej”

Szkoła Podstawowa Nr2 w Sędziszowie Młp.

 

4.                   

17-18.05

 

 

IV Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli „Scena dla Malucha- Przedszkolaki dla Niepodległej”- dla grup przedszkolnych i oddziałów zerówkowych

   

5.                   

26.05

 

Koncert dla Rodziców –  Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”

   

CZERWIEC

1.

 

10.06

 

 

Piknik Rodzinny „Rodzina z Wyobraźnią Miłosierdzia”

Parafia Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.

 

2.

17-.06

 

Spotkanie z Tańcem i Piosenką- Piknik Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5Gmin

 

 

3.

18.06

 

Koncert Zespołu „Blues” dla szkół

 

 

4.

 

22-24.06

 

Dino Top -Sędziszów Młp:

21.06- Bieg Sędzisza godz.17.00 stadion MLKS Lechia

-Przesłuchania do Festiwalu „Dino Top”z Radiem Rzeszów

- II Festiwal Muzyczny „Dino Top”z Radiem Rzeszów 

 

 

5.

29.06

 

Kino plenerowe Stadion  MLKS Lechia  - 21.30 od 15 lat „Dusigrosz”

 

 

 

LIPIEC

1.                   

13.07

 

Kino Plenerowe – Stadion MLKS Lechia „Iluzja2” od 16 lat ,21.30

 

 

2.                   

27.07

 

Kino Plenerowe- Stadion MLKS Lechia „Bardzo Fajny Gigant”-21.00

 

 

SIERPIEŃ

1.                   

06.08- 30.08

 

Zajęcia wakacyjne

 

 

2.                   

10.08

 

Kino Plenerowe- Stadion MLKS Lechia „Balerina” 20.30 i „ Nieszczęścia  chodzą parami”

 

 

3.                   

15.08

 

„ VIII Gminne Święto Chleba”- partnerzy organizatora

 

 

4.                   

24.08

 

 Kino Plenerowe-  Stadion MLKS Lechia

 

 

5.                   

19.08

 

Dożynki 2018r.

 

 

WRZESIEŃ

1.                   

16.09

 

Rocznica Poświęcenia Memoriału Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów  Młp

 

 

2.                   

   

Widowisko historyczne „Sędziszów Małopolski  w latach 1915-1920”

 

 

3.                   

19 i 26.09

 

Burmistrzowie Sędziszowa Małopolskiego w czasie zaborów i niepodległości  ”- lekcje biblioteczne w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum- organizator Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp

 

 

PAŹDZIERNIK

1.                   

 

.10

 

Gminny konkurs  plastyczny na zakładkę do książek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości dla uczniów szkół podstawowych- organizator Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp

   

2.                   

.10

 

„Krokiem Poloneza do Niepodległości”- nauka kroków podstawowych i figur tanecznych poloneza dla uczniów szkół średnich.

   

LISTOPAD

1.                   

11.11

 

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

 

2.                   

.11

 

Eliminacje środowiskowe  Konkursu Recytatorskiego „Literatura i dzieci”

 

 

3.                   

22-23 11

 

Lekcje Folkloru – Zespół Pieśni I Tańca „Rochy”

 

 

4.                   

25.11

 

Turniej Szachowy 

Towarz.  Szachowe „Skoczek”

 

GRUDZIEŃ

1.                   

06.12

 

Mikołajkowy seans filmowy

 

 

2.                   

14.12

 

XXVIII Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

   

3.                   

14.12

 

Wystawa towarzysząca XXVIIIPKPR

   

4.                   

31.12

 

Sylwester – Rynek pokaz sztucznych ogni

   
             

 

 

 

Back to Top