Partnerzy Dino TOP Festiwal 2019

Dino Top Festiwal

Partnerzy Dino TOP Festiwal 2019

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

64 OKR

Bip

Ekumeniczne kolędowanie w Cisnej

W dniach 12-13 stycznia odbył się w Cisnej VIII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Grupa obrzędowa ZPiT Rochy reprezentowała  na festiwalu  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Sędziszowie Małopolskim  i wystąpiła dwukrotnie, w Wetlinie i w Cisnej śpiewając piękne stare pastorałki z akompaniamentem naszej ludowej kapeli. W imprezie wzięło udział 40 zespołów, w tym 29 polskich, wśród których były zespoły pieśni i tańca, chóry, kapele i zespoły śpiewacze, oraz 11  zagranicznych,  z Serbii, Słowacji i Ukrainy. Niezwykła gościnność organizatorów - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Cisnej i Wetlinie,  Zespołu” Łopienka”, Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Cisnej, sprawiła, że wśród uczestników panował  nastrój prawdziwie radosny i ekumeniczny.   Działo się tak w dużej mierze za sprawą Spirytus Movens całej imprezy - Haliny Rachwalskiej, zwanej przez wszystkich „ciocią Haliną”.

WARSZTATY TRADYCYJNYCH OZDÓB CHOINKOWYCH – 4.12.2018

W warsztatach uczestniczyły dzieci z najmłodszych grup tanecznych ZPiT Rochy, a tradcję własnoręcznego tworzenia starodawnych ozdób choinkowych przekazywały seniorki z grupy obrzędowej zespołu: Grażyna Kiełb, Anna Kwaśny i Wanda Feret. Ubrane w ludowe stroje prezentowały wykonane przez siebie ozdoby, a  potem pomagały je dzieciom wykonywać  z różnego rodzaju  papieru ,kolorowej bibuły, wydmuszek, słomek, pudełek z zapałek, orzechów itp. Opowiedziały także o tym jaka jest symbolika tych ozdób i jakie dawniej były tradycje związane z ubieraniem choinki.

LEKCJE FOLKLORU- ROCHY DLA NIEPODLEGŁEJ- 29,30.11 , 7.12.2018

Zespół Pieśni i Tańca Rochy włączył się aktywnie w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizując cykl koncertów w ramach projektu o nazwie „Lekcje folkloru – Rochy dla niepodległej”. Na każdy  z pięciu spektakli  złożyły się :prezentacja filmu o kulturze narodowej, pokaz  tańców narodowych i pieśni patriotycznych  z akompaniamentem kapeli  oraz opis kostiumów.  Koncerty poprzedziły warsztaty poloneza przeprowadzone w sędziszowskich szkołach średnich oraz   w Przedszkolu nr 2, a końcowym efektem były  polonezy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól Technicznych i przedszkolaków zaprezentowane na scenie MGOK podczas tych spektakli.  Program zaadresowany był do przedszkolaków  (wersja skrócona), uczniów szkół podstawowych (klasy od 4 -8) oraz szkół średnich z terenu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i częściowo Rzeszowskiego. Łącznie prezentacje obejrzało ponad 1000 widzów.

Program przygotowali:

Krystyna Szczerbiak-  opracowanie scenariusza, organizacja widowni, prowadzenie warsztatów, zebranie i opracowanie materiałów do filmu, prowadzenie koncertów
Witold Świder – prowadzenie warsztatów, przygotowanie taneczne
Paweł Gnacek – przygotowanie muzyczne, opracowania wokalne
Barbara Czeladka – przygotowanie kostiumów
Elżbieta Chorąży – przygotowanie  materiałów promocyjnych,
Sławomir Gąsior – montaż filmu
Paweł Płocica - nagłośnienie

 

Back to Top