30 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ ………… COWIDOVY JUBILEUSZ ZESPOŁU PIEŚNI TAŃCA ROCHY

Do Jubileuszu 30 lecia przygotowywaliśmy się od jesieni ubiegłego roku. Nasi instruktorzy  planowali , że  „postawią” nowe układy taneczne: Witek Świder -  Tańce Pogórza Gorlickiego dla grupy absolwentów i  Tańce Beskidu Żywieckiego dla grupy reprezentacyjnej. Kasia Hagdej – Tańce Śląskie dla dzieci, Krystyna Szczerbiak- tańce rzeszowskie dla grupy obrzędowej. Nowy program szykował również szef kapeli i grupy wokalnej – Paweł Gnacek. W maju miało się odbyć zgrupowanie w Wiśniowej dopinające program Koncertu Galowego planowanego na 18 i 19 września 2020 roku, koncertu, który został  odwołany z przyczyn od nas niezależnych. Z powodu epidemii Covid-19 nie  mogliśmy  prowadzić zajęć tanecznych  od marca do czerwca, a po zniesieniu obostrzeń z tym związanych, okazało się że nie możemy nadal ćwiczyć w parach, co miało istotne znaczenie w procesie przygotowań do koncertu i bez takiej formy zajęć, koncert  musiał zostać odwołany.  

BARDZO ŻAŁUJEMY!!!! Dla części tancerzy i muzyków, którzy wyjeżdżają na studia miała  to być forma uroczystego podsumowania wieloletniej działalności w Rochach. Dla części kadry jest to również pożegnanie z zespołem, z którym byli związani od wielu lat.

Jak zrobić jubileusz zespołu pieśni i tańca bez pieśni i tańca?

Zrobiliśmy muzycznie, wokalnie i filmowo.

18 września 2020 roku  odbył się Wieczór Jubileuszowy podczas którego wyświetlono na ekranie kinowym filmową kompilację wszystkich koncertów jubileuszowych, począwszy od 5.lecia, oczywiście w dużym skrócie. Dla tych, którzy urodzili się zaledwie 7 lat temu była to okazja do poznania historii zespołu (dla nich zamierzchłej), a dla tych co zespół tworzyli, okazja do wspomnień, oklaskiwania samych siebie i uronienia łezki wzruszenia.   Podczas tego wieczoru wspomnień wszystkim członkom zespołu i absolwentom wręczono pamiątkowe dyplomy i koszulki jubileuszowe. Imprezie towarzyszyła także wystawa fotograficzna „Twarze Zespołu”.

19 września 2020 roku, był drugim dniem rocznicowych obchodów. Uczciliśmy go biorąc udział w uroczystej Mszy Św.  W pełnej gali kostiumowej, barwnym korowodem,  z muzyką i  śpiewem przeszliśmy z Domu Kultury do Kościoła Farnego, aby podziękować Panu Bogu za 30 lat działalności. Za ludzi, których spotkaliśmy na tej tanecznej drodze, za przyjaźń i miłość, która niejednokrotnie zakwitała w zespole i skojarzyła 8 par małżeńskich.

Przed nami kolejny, trudny ”cowidowy rok”. Mamy nadzieję na pokonanie trudności z tym związanych i powrót do normalnej , ciężkiej pracy wszystkich grup zespołu, a przede wszystkim do koncertowania.