scena dla malucha 2021

SEDZISZOWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ - QUEST

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

Bip

30 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ ………… COWIDOVY JUBILEUSZ ZESPOŁU PIEŚNI TAŃCA ROCHY

Do Jubileuszu 30 lecia przygotowywaliśmy się od jesieni ubiegłego roku. Nasi instruktorzy  planowali , że  „postawią” nowe układy taneczne: Witek Świder -  Tańce Pogórza Gorlickiego dla grupy absolwentów i  Tańce Beskidu Żywieckiego dla grupy reprezentacyjnej. Kasia Hagdej – Tańce Śląskie dla dzieci, Krystyna Szczerbiak- tańce rzeszowskie dla grupy obrzędowej. Nowy program szykował również szef kapeli i grupy wokalnej – Paweł Gnacek. W maju miało się odbyć zgrupowanie w Wiśniowej dopinające program Koncertu Galowego planowanego na 18 i 19 września 2020 roku, koncertu, który został  odwołany z przyczyn od nas niezależnych. Z powodu epidemii Covid-19 nie  mogliśmy  prowadzić zajęć tanecznych  od marca do czerwca, a po zniesieniu obostrzeń z tym związanych, okazało się że nie możemy nadal ćwiczyć w parach, co miało istotne znaczenie w procesie przygotowań do koncertu i bez takiej formy zajęć, koncert  musiał zostać odwołany.  

BARDZO ŻAŁUJEMY!!!! Dla części tancerzy i muzyków, którzy wyjeżdżają na studia miała  to być forma uroczystego podsumowania wieloletniej działalności w Rochach. Dla części kadry jest to również pożegnanie z zespołem, z którym byli związani od wielu lat.

Jak zrobić jubileusz zespołu pieśni i tańca bez pieśni i tańca?

Zrobiliśmy muzycznie, wokalnie i filmowo.

18 września 2020 roku  odbył się Wieczór Jubileuszowy podczas którego wyświetlono na ekranie kinowym filmową kompilację wszystkich koncertów jubileuszowych, począwszy od 5.lecia, oczywiście w dużym skrócie. Dla tych, którzy urodzili się zaledwie 7 lat temu była to okazja do poznania historii zespołu (dla nich zamierzchłej), a dla tych co zespół tworzyli, okazja do wspomnień, oklaskiwania samych siebie i uronienia łezki wzruszenia.   Podczas tego wieczoru wspomnień wszystkim członkom zespołu i absolwentom wręczono pamiątkowe dyplomy i koszulki jubileuszowe. Imprezie towarzyszyła także wystawa fotograficzna „Twarze Zespołu”.

19 września 2020 roku, był drugim dniem rocznicowych obchodów. Uczciliśmy go biorąc udział w uroczystej Mszy Św.  W pełnej gali kostiumowej, barwnym korowodem,  z muzyką i  śpiewem przeszliśmy z Domu Kultury do Kościoła Farnego, aby podziękować Panu Bogu za 30 lat działalności. Za ludzi, których spotkaliśmy na tej tanecznej drodze, za przyjaźń i miłość, która niejednokrotnie zakwitała w zespole i skojarzyła 8 par małżeńskich.

Przed nami kolejny, trudny ”cowidowy rok”. Mamy nadzieję na pokonanie trudności z tym związanych i powrót do normalnej , ciężkiej pracy wszystkich grup zespołu, a przede wszystkim do koncertowania.

 

Back to Top