ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

Bip

Rochy z kolędą w Tarnogrodzie

Na 44 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych Grupa Obrzędowa Rochy pojechała z polecenia Pani Katarzyny Ignas, etnografa z Muzeum Etnograficznego w Przeworsku. Podczas tegorocznego Sejmiku , w dniach od 1 do 3 lutego 2019 r. wystąpiło 11 zespołów z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Sędziszowskie Rochy zaprezentowały „Zagorzycką kolędę z Herodem i Turoniem”, która zyskała duże uznanie w oczach  Rady Artystycznej w składzie: prof. Lech Śliwonik – teatrolog, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie,  dr. hab. Barbara Suchocka – aktorka, teatrolog, dr. hab. Edward Wojcieszek -reżyser, dr. hab. Katarzyna Smyk - kulturoznawca i dr. hab. Tomasz Rokosz - etnomuzykolog.  Najlepsze zespoły, nominowane przez Radę Artystyczną wezmą udział w Sejmiku Ogólnopolskim, który odbędzie się w październiku, również w Tarnogrodzie.

Mamy nadzieję, że będą to sędziszowskie Rochy.

 

Back to Top