Partnerzy Dino TOP Festiwal 2019

Dino Top Festiwal

Partnerzy Dino TOP Festiwal 2019

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

64 OKR

Bip

LEKCJE FOLKLORU- ROCHY DLA NIEPODLEGŁEJ- 29,30.11 , 7.12.2018

Zespół Pieśni i Tańca Rochy włączył się aktywnie w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizując cykl koncertów w ramach projektu o nazwie „Lekcje folkloru – Rochy dla niepodległej”. Na każdy  z pięciu spektakli  złożyły się :prezentacja filmu o kulturze narodowej, pokaz  tańców narodowych i pieśni patriotycznych  z akompaniamentem kapeli  oraz opis kostiumów.  Koncerty poprzedziły warsztaty poloneza przeprowadzone w sędziszowskich szkołach średnich oraz   w Przedszkolu nr 2, a końcowym efektem były  polonezy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól Technicznych i przedszkolaków zaprezentowane na scenie MGOK podczas tych spektakli.  Program zaadresowany był do przedszkolaków  (wersja skrócona), uczniów szkół podstawowych (klasy od 4 -8) oraz szkół średnich z terenu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i częściowo Rzeszowskiego. Łącznie prezentacje obejrzało ponad 1000 widzów.

Program przygotowali:

Krystyna Szczerbiak-  opracowanie scenariusza, organizacja widowni, prowadzenie warsztatów, zebranie i opracowanie materiałów do filmu, prowadzenie koncertów
Witold Świder – prowadzenie warsztatów, przygotowanie taneczne
Paweł Gnacek – przygotowanie muzyczne, opracowania wokalne
Barbara Czeladka – przygotowanie kostiumów
Elżbieta Chorąży – przygotowanie  materiałów promocyjnych,
Sławomir Gąsior – montaż filmu
Paweł Płocica - nagłośnienie

 

Back to Top