ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

64 OKR

Bip

Grand Prix dla Rochów

W X jubileuszowym konkursie zespołów pieśni i tańca "O Złoty Gryf", który odbył się 31 marca w dębickim DK Mors wzięło udział ogółem 20 grup folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych z województw: podkarpackiego,, małopolskiego, lubelskiego i śląskiego.Przyznano złote, srebrne i brązowe gryfy oraz dwie nagrody Grand Prix. Jedna z nich, Grand Prix w kategorii od 14-19 lat, wytańczona przez sędziszowskie Rochy zasili bogatą kolekcję trofeów naszego ośrodka kultury. Gratulacje!!!

Rochy z kolędą w Tarnogrodzie

Na 44 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych Grupa Obrzędowa Rochy pojechała z polecenia Pani Katarzyny Ignas, etnografa z Muzeum Etnograficznego w Przeworsku. Podczas tegorocznego Sejmiku , w dniach od 1 do 3 lutego 2019 r. wystąpiło 11 zespołów z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Sędziszowskie Rochy zaprezentowały „Zagorzycką kolędę z Herodem i Turoniem”, która zyskała duże uznanie w oczach  Rady Artystycznej w składzie: prof. Lech Śliwonik – teatrolog, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie,  dr. hab. Barbara Suchocka – aktorka, teatrolog, dr. hab. Edward Wojcieszek -reżyser, dr. hab. Katarzyna Smyk - kulturoznawca i dr. hab. Tomasz Rokosz - etnomuzykolog.  Najlepsze zespoły, nominowane przez Radę Artystyczną wezmą udział w Sejmiku Ogólnopolskim, który odbędzie się w październiku, również w Tarnogrodzie.

Mamy nadzieję, że będą to sędziszowskie Rochy.

Ej kolęda, kolęda…

W niedzielę 27 stycznia sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. wypełniła się miłośnikami naszych pięknych i jakże bogatych tradycji Bożonarodzeniowych. Jedną z nich były kiedyś  tzw. Herody, które do dnia dzisiejszego dnia przetrwały jedynie w formie scenicznej. Widowisko folklorystyczne zatytułowane „Sędziszowscy kolędnicy” zaprezentowała grupa obrzędowa Rochy, która podczas niedzielnego spektaklu wystawiła „Zagorzycką kolędę z Herodem i Turoniem” oraz zaprosiła widzów do wspólnego śpiewania starodawnych pastorałek. Wśród zaproszonych gości byli mieszkańcy Sędziszowa i okolic jak również  przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych, duchowieństwa i sędziszowskich firm.

Ekumeniczne kolędowanie w Cisnej

W dniach 12-13 stycznia odbył się w Cisnej VIII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Grupa obrzędowa ZPiT Rochy reprezentowała  na festiwalu  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Sędziszowie Małopolskim  i wystąpiła dwukrotnie, w Wetlinie i w Cisnej śpiewając piękne stare pastorałki z akompaniamentem naszej ludowej kapeli. W imprezie wzięło udział 40 zespołów, w tym 29 polskich, wśród których były zespoły pieśni i tańca, chóry, kapele i zespoły śpiewacze, oraz 11  zagranicznych,  z Serbii, Słowacji i Ukrainy. Niezwykła gościnność organizatorów - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Cisnej i Wetlinie,  Zespołu” Łopienka”, Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Cisnej, sprawiła, że wśród uczestników panował  nastrój prawdziwie radosny i ekumeniczny.   Działo się tak w dużej mierze za sprawą Spirytus Movens całej imprezy - Haliny Rachwalskiej, zwanej przez wszystkich „ciocią Haliną”.

 

Back to Top