35 Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje.”

PROTOKÓŁ

DZIEŃ 1

cz. 1

cz. 2

DZIEŃ 2

W dniach 15-16 kwietnia  2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XXXV Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”. Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. Nasza placówka po raz ósmy  będzie gościć uczestników konkursu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” to jedna z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski. Organizowany jest od 1987r. Prezentacje konkursowe odbywać się będą w dniach 15-16 kwietnia 2023r. (sobota, niedziela) od godziny 10.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. Przedmiotem konkursu będą autentyczne obrzędy i zwyczaje charakterystyczne dla poszczególnych rejonów Podkarpacia i ich grup etnograficznych, osadzone w ich tradycyjnym kontekście kulturowym. Będzie można zatem zobaczyć: obrzędy i zwyczaje rodzinne: związane z urodzeniem dziecka, chrzcinami , weselem, zwyczaje pogrzebowe , obrzędy i zwyczaje związane z cyklem prac na roli: orka, siew, wykopki, żniwa ,itp. obrzędy i zwyczaje doroczne związane z cyklem świąt Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem ,Trzema Królami , zapustami, Zielonymi Świątkami , Bożym Ciałem itp. Do konkursu zgłosiło się 18 grup obrzędowych z całego województwa podkarpackiego.

Wydarzenie skupia wszystkie grupy wiekowe od dzieci, poprzez licznie uczestniczącą młodzież oraz osoby dorosłe, pracujące na co dzień w różnych zawodach, aż po seniorów, osoby będące na emeryturze, a żywo zainteresowane kultywowaniem tradycji ludowych. W tym roku przewidujemy około 300 uczestników Patronat medialny nad konkursem objęła Telewizja TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury .

Podobne wpisy