Profil Facebook

Repertuar Kina

Bip

Partnerzy Dino TOP Festiwal 2018

Rochy

Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” powstał w 1991 roku. Zrzesza dzieci, młodzież i seniorów z terenu powiatu ropczycko - sędziszowskiego. Podczas 26. lat działalności przez zespół przewinęło się blisko czterystu tancerzy. Dzisiaj w „Rochach” tańczą dwie grupy dziecięce, liczące w sumie 51 osób, 30. osobowa grupa gimnazjalna, 30.osobowa grupa reprezentacyjna ( młodzież szkół średnich i studenci ) oraz 16. osobowa grupa obrzędowa. Integralną częścią zespołu jest kapela muzyczna, w której grają muzycy amatorzy w wieku od 11 do 23 lat i grupa wokalna. Zespół ma na swoim koncie udział w wielu koncertach, festiwalach, przeglądach oraz nagraniach radiowych i telewizyjnych m. in. dla TVP Rzeszów - „Spotkania z folklorem”. Został również zaproszony do udziału w realizacji filmu „Tańce Polskie - Rzeszowiacy” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Kultury Wsi. W 2000 roku z inicjatywy tancerzy i sympatyków Zespołu powstało Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy”, które włączyło się w organizację cyklicznych imprez folklorystycznych w Sędziszowie Młp. takich jak: Jarmark Folklorystyczny, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne i Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” w 2008 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego”, w 2010 nagrodę Zarządu Województwa podkarpackiego „Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury”, a w 2016 tytuł „Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej”. Jest członkiem C.I.O.F.F Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

 

Kadra zespołu:
Krystyna Szczerbiak - kierownik artystyczny i organizacyjny, choreograf
Paweł Gnacek - kierownik muzyczny, akompaniator, chórzysta.
Witold Świder - instruktor choreograf
Jan Przybek - akompaniator, kierownik kapeli w latach 1991 - 2005
Barbara Czeladka - kostiumerka

 

REPERTUAR ZESPOŁU

Grupa dziecięca:
„Zabawa ze strachem na wróble” - tańce rzeszowskie 10 min.
„Warszawska kwiaciarka” - tańce Starej Warszawy 7 min.
„Od buczku do buczku” - tańce śląskie 10 min.
„W lesie chusty prała” - tańce lasowiackie 10 min.
„Od Lublina” - tańce lubelskie 6 min.

Grupa młodzieżowa:
Tańce rzeszowskie 8 min.
Tańce przeworskie 13 min.
Tańce krośnieńskie 8 min.
Tańce Lachów Sądeckich 12 min.
Tańce Starej Warszawy 8 min.
Tańce łowickie 12 min
Tańce Skalnego Podhala 10 min.
Oberek z kujawiakiem 6 min.
Krakowiak 10 min.
Polonez i Mazur 7 min.

Grupa obrzędowa:
Tańce z okolic Sędziszowa,

„Wyskubek” 45 min.,
„Z kołaczem” 30-60 min,
„Draby zapustne” 30 min.,
„Wieńcowiny” 30 min.

Kapela muzyczna:
Utwory instrumentalne i przyśpiewki z różnych regionów 45 min.
Skład kapeli: 4 skrzypiec, 3 klarnety, 2 flety, kontrabas, akordeon, soliści.

Ponadto w repertuarze znajduje się widowisko teatralno - taneczne
„W sędziszowskiej karczmie” 90 min.

Udział ZPiT „Rochy” w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych:
Litwa 1997 i 2000 r., Sardynia 1998 r., Austria 1998 r.,Włochy 1999, 2001 i 2007 r., Niemcy 2002 r.. Finlandia 2006 r., Rosja 2008 r., Portugalia 2009 r.,Grecja 2012 r., Czechy 2013 r., Macedonia 2014 r.Czarnogóra 2016 r.

Nagrody i wyróżnienia:
- I nagroda w VII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Graniec” Łańcut 2016 r.
- I nagroda w XXVIII Wojewódzkim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje”
- WDK Rzeszów 2016r, MGOK Sędziszow Młp.
- I nagroda w 31. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Kategoria Par Tanecznych Rzeszów 2015
- I nagroda w V Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut 2014
- I nagroda w III Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut 2012
- I nagroda w IV Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” Dębica 2012
- I nagroda w XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Tradycyjnego Tańca Ludowego Kategoria Grup Tanecznych Rzeszów 2011
- I nagroda w XXI Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny krąg” Przemyśl 2007
- II nagroda w XXV Ogólnoposkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Stylizowanych im. Jan Derlety Szydłowiec 2012
- II nagroda w I Międzywojewódzkich Konfrontacjach Zespołów Pieśni i Tańca Starachowice 1998
- III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „O Wolborską Krajkę” Wolbórz 1997
- III nagroda w I Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut 2010
- III nagroda w 28 Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Rzeszów 2012
- III nagroda w 31. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Kategoria Grup Tanecznych Rzeszów 2015
- Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha” Rzeszów 2006
- Wyróżnienie w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Kolbuszowa 2000
- Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Szkół Rzeszów 1993

 

 

Back to Top