Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Facebook

 

TVS Sędziszów

 

ROCHY W LUTOWISKACH

 

55 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca "Rochy", w dniach od1 do 6 sierpnia przebywała w Lutowiskach na obozie taneczno-terapeutycznym, podczas którego realizowano program profilaktyki uzależnień we współpracy z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach - Małgorzatą Prokopiak, która przeprowadziła dla grupy prelekcje na temat uzależnień i oceniła prace plastyczne i literackie o tej tematyce. Zespół zatańczył również na Festynie Rodzinnym w Pszczelinach organizowanym i prowadzonym przez panią Prokopiak. W programie pobytu były także zajęcia taneczne, muzyczne, kąpiele w Sanie i wędrówki po górach. Obóz dofinansował Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie Młp.

KIERMASZ

 

 

DOZYNKI 2012

 

LATO NA WSI - BĄDŹ AKTYWNY LOKALNIE

 

W dniu 12 .08 .2012r w Zagorzycach Dolnych na stadionie sportowym został zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. festyn promujący Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo 5 Gmin”.

 

Do udziału w imprezie zostały zaproszone 4 sołectwa : Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne ,Szkodna i Góra Ropczycka, które wzięły udział w konkurencjach sportowo -rekreacyjnych (tj.: przewóz zawodniczki na taczkach, sztafeta, spacer ogrodnika, rzut beretem przez sołtysów, rzut podkową do beczki)oraz w konkursie wiedzy o LGD „Partnerstwo 5 Gmin”. W turnieju 4 sołectw zwyciężyła drużyna reprezentująca sołectwo Szkodna, drugie miejsce- drużyna z Zagorzyc Górnych , trzecie miejsce drużyna z Zagorzyc Dolnych. W konkursie wiedzy o LGD – I miejsce zdobyła drużyna z Zagorzyc Górnych, II miejsce- drużyna ze Szkodnej, III miejsce – drużyna z Zagorzyc Dolnych. Nagrody rzeczowe oraz puchar Lidera 2012 zostały zakupione przez LGD i wręczone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Tadeusza Hulka i członka Zarządu LGD Krystynę Szczerbiak.

 

Dla uczestników festynu zostały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich ze Szkodnej i Zagorzyc Dolnych stoiska z potrawami regionalnymi przeznaczonymi do degustacji. Ponadto Ośrodek Doradztwa Rolniczego przygotował stoisko z wystawą płodów rolnych. Oprócz wyżej wymienionych stoisk zostały przygotowane również stoiska z wystawami i pokazem tradycyjnego rzemiosła. Można było zobaczyć prace garncarza, kowala i bukieciarki. W programie artystycznym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Młp. oraz Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie” z Trzciany. Dodatkowo wystąpiła kapela podwórkowa „Paka Sędzisza” z Sędziszowa, a dla dzieci zostały przeprowadzone gry i zabawy integracyjne.

VII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE

 

Koncert Galowy, który odbył się w dniu 22 lipca 2012 roku na scenie plenerowej sędziszowskiego Rynku , zakończył VII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Sędziszów Młp.- Świlcza 2012. W festiwalu wzięło udział 150 tancerzy , muzyków i śpiewaków z Grecji, Litwy, Rosji i Polski. Zespoły koncertowały w Kamionce, Bratkowicach, Strzyżowie i Sędziszowie Młp. Wszędzie przyjmowane były bardzo serdecznie, z przysłowiową polską gościnnością. W trakcie trwania festiwalu od 17 do 23 lipca jego uczestnicy zwiedzili Kraków, Oświęcim, Wieliczkę, Zakopane, Łańcut, Rzeszów, Kolbuszową i Pustków . Spotkali się także z władzami gmin Sędziszów Młp. i Świlcza. Organizatorzy festiwalu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. , Gminne Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy”, zapoczątkowali współpracę artystyczną na lata 2013-2014 z grupami z Rosji, Grecji i Litwy. Festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu : Marszałka Województwa Podkarpackiego, władz Gminy Sędziszów i Świlcza oraz Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Organizatorzy dziękują również : Ośrodkom Kultury w Kamionce i Strzyżowie, Klubowi Sportowemu „Kaskada Kamionka”, Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp. i wszystkim parafiom na terenie gmin.

„WAKACJE W MIEŚCIE„